همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
27,222.7
+1.5 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,849.66
+1.9 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
115.46
+1 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
91.264
+0.5 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.369831
+0.6 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
6.5144
+0.2 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
313.243
+1.1 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
5.3791
+1.8 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.45936
+1.4 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07276
+0.3 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.0000089
+1.6 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.51061
+0.3 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.47782
-0.1 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.077932
-1.3 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
20.055
+2.3 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.8851
+2.3 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
65.667
+2.3 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
14.722
+0.9 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
0.99830288
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
1,429,872,318
+1.5 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
97,153,392
+1.9 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
6,064,536
+1 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
4,793,642
+0.5 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
19,425
+0.6 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
342,169
+0.2 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
16,453,089
+1.1 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
282,537
+1.8 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
24,128
+1.4 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
3,822
+0.3 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.46736745
+1.6 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
26,820
+0.3 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
25,097
-0.1 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
4,093
-1.3 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,053,389
+2.3 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
46,490
+2.3 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,449,159
+2.3 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
773,273
+0.9 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
51,827
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
51,915
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت LTC
مقدار LTC
مقدار کل
0