از دادن اطلاعات خود به اشخاص دیگر اکیدا خودداری کنید

هر گونه پیشنهاد ساخت حساب کاربری برای اشخاص غیر که از طریق فضای مجازی پیشنهاد می‌شود کلاهبرداری محسوب می‌شود و تمام عواقب حقوقی و قضایی آن بر عهده شخص شما خواهد بود.

حداقل هشت کاراکتر داشته باشد

حداقل یک رقم داشته باشد

حداقل یک حرف کوچک و یک حرف بزرگ داشته باشد

قوانین و شرایط استفاده از باکوینا را خوانده‌ام و با آن موافقم.