همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
17,403.4
-4.7 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,269.44
-5.6 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
108.01
-1.8 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
72.761
-5.3 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.30112
-3.8 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
6.5094
-5.4 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
260.709
-4.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
5.178
-2.7 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.37908
-3.2 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.0861
-5.8 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00000883
-3.9 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.54239
-5.4 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.37598
-4 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.05591
-1.8 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
13.95
-5.6 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.8833
-5.3 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
61.061
-3.3 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
13.276
-5.8 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
0.99960015
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
674,120,699
-4.7 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
49,171,758
-5.6 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,183,767
-1.8 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
2,818,397
-5.3 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
11,664
-3.8 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
252,142
-5.4 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,098,563
-4.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
200,570
-2.7 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
14,684
-3.2 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
3,335
-5.8 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.34203005
-3.9 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
21,009
-5.4 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
14,564
-4 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,166
-1.8 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
540,353
-5.6 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
34,215
-5.3 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
2,365,198
-3.3 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
514,246
-5.8 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
45,086
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
45,104
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت BTC
مقدار BTC
مقدار کل
0