همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
24,519.7
+2.8 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,988.25
+5.6 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
144.16
+2.9 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
64.252
+4.5 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.5634
+6.4 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
9.1719
-1.1 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
329.022
+2.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
9.5124
+2.1 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38122
+2.3 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07342
+3.7 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001266
+2.2 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
1.3409
+2.7 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
1.0744
+2.6 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.070032
+0.3 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
46.432
+8.5 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
1.0119
+10.4 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
111.565
+0.7 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
29.635
+2.3 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0186
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
750,911,032
+2.8 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
60,883,378
+5.6 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,417,855
+2.9 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,968,427
+4.5 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
17,258
+6.4 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
280,911
-1.1 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,076,509
+2.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
291,358
+2.1 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
11,679
+2.3 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,250
+3.7 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.38755805
+2.2 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
41,026
+2.7 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
32,880
+2.6 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,145
+0.3 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,421,557
+8.5 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
30,983
+10.4 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,419,089
+0.7 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
907,774
+2.3 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
31,207
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
30,637
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت BTC
مقدار BTC
مقدار کل
0