همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
16,868.8
+0.5 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,261.4
-0.3 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
104.25
+0.2 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
58.598
+1.5 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.341837
+2.1 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
6.491
+2.2 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
278.258
-0.9 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
5.9432
+1.1 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38236
+2.5 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.08731
+0.1 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00000925
+1.2 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.60106
+1.5 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.45041
+1.4 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.05071
-0.5 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
14.335
+1.6 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.9422
+0.3 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
61.683
+3.2 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
13.567
+1.6 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0014
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
610,380,659
+0.5 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
45,642,498
-0.3 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
3,772,182
+0.2 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
2,120,310
+1.5 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
12,369
+2.1 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
234,870
+2.2 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,068,487
-0.9 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
215,049
+1.1 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
13,835
+2.5 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
3,159
+0.1 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.334702
+1.2 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
21,755
+1.5 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
16,298
+1.4 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
1,835
-0.5 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
518,698
+1.6 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
34,093
+0.3 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
2,231,938
+3.2 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
490,908
+1.6 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
35,954
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
35,904
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت BTC
مقدار BTC
مقدار کل
0