همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
24,500
+2.8 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,986.97
+5.5 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
144.44
+3.1 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
64.211
+4.5 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.564153
+6.5 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
9.1753
-1.7 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
328.769
+2.3 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
9.4915
+1.8 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38126
+2.3 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07339
+3.8 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001265
+2.1 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
1.3419
+2.7 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
1.0756
+2.8 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.070011
+0.3 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
46.385
+8.4 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
1.0097
+10.3 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
111.332
+0.7 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
29.588
+2.4 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0186
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
750,670,726
+2.8 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
60,873,841
+5.5 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,425,138
+3.1 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,968,635
+4.5 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
17,259
+6.5 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
281,076
-1.7 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,073,012
+2.3 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
290,515
+1.8 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
11,682
+2.3 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,248
+3.8 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.3871
+2.1 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
41,110
+2.7 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
32,959
+2.8 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,145
+0.3 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,421,315
+8.4 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
30,927
+10.3 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,413,853
+0.7 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
906,173
+2.4 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
31,215
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
30,645
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت DAI
مقدار DAI
مقدار کل
0