همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
68,116.4
+1.7 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
3,547.81
+2.1 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
454.19
+2.6 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
78.415
+2.3 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.4379
+4.8 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
15.8846
+7 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
614.64
+3.1 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
6.6718
+5.7 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.48952
+2.6 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.14512
+6.9 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00002202
+3.4 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.4095
+5.3 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.41164
+5.6 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.1168
+0.2 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
154.288
+5.2 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.643
+5.2 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
89.551
+2.6 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
33.174
+7 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0002
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
0
+1.7 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
0
+2.1 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
0
+2.6 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
0
+2.3 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
0
+4.8 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
0
+7 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
0
+3.1 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
0
+5.7 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
0
+2.6 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
0
+6.9 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0
+3.4 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
24,179
+5.3 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
24,306
+5.6 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
6,897
+0.2 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
0
+5.2 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
0
+5.2 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
0
+2.6 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
0
+7 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
58,152
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
58,140
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت DAI
مقدار DAI
مقدار کل
0