همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
24,516.3
+2.2 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,988.34
+4.7 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
144.69
+3 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
65.226
+5.6 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.55918
+5.2 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
9.1632
-1.7 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
328.095
+1.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
9.4758
+0.9 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38066
+1.9 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07327
+3.3 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001262
+1.5 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
1.3382
+1.9 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
1.0723
+1.8 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.069965
+0.2 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
46.288
+7 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
1.0095
+9.7 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
110.893
-0.5 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
29.526
+1.8 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0186
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
750,168,679
+2.2 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
0
+4.7 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,427,386
+3 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,994,403
+5.6 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
17,099
+5.2 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
280,287
-1.7 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,041,935
+1.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
289,754
+0.9 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
11,651
+1.9 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,242
+3.3 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.38572729
+1.5 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
40,936
+1.9 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
32,794
+1.8 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,141
+0.2 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,415,659
+7 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
30,880
+9.7 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,392,320
-0.5 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
902,987
+1.8 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
31,158
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
30,589
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت ETH
مقدار ETH
مقدار کل
0