همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
24,477.4
+2.1 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,982.9
+4.5 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
144.15
+2.5 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
64.542
+4.4 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.560036
+5.4 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
9.1429
-1.9 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
327.924
+1.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
9.4567
+0.3 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38075
+2 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07309
+3 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001261
+1.4 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
1.3352
+1.8 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
1.0699
+1.6 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.069801
-0.1 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
46.137
+6.8 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
1.0074
+9.4 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
110.62
-0.4 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
29.426
+1.2 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0186
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
749,147,617
+2.1 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
60,666,531
+4.5 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,411,511
+2.5 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,974,166
+4.4 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
17,135
+5.4 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
279,742
-1.9 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,028,385
+1.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
289,410
+0.3 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
11,650
+2 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,236
+3 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.38577773
+1.4 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
40,829
+1.8 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
32,719
+1.6 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,136
-0.1 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,411,561
+6.8 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
30,832
+9.4 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,386,645
-0.4 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
900,352
+1.2 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
31,162
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
30,593
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت LINK
مقدار LINK
مقدار کل
0