همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
20,204.3
+0.5 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,357.61
+0.6 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
122.47
+0.4 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
54.722
-0.1 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.43268
-0.3 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
7.9165
+2.6 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
293.97
-0.7 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
6.3939
-1.1 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.49576
+3.2 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.0651
+0.7 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001142
-0.1 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.86497
+1.8 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.70656
+0.8 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.062493
+0.5 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
34.186
+0.6 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.8499
+1.9 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
78.369
-0.2 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
17.308
-0.2 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
0.99860195
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
667,267,212
+0.5 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
44,836,428
+0.6 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,044,694
+0.4 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,807,249
-0.1 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
14,290
-0.3 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
261,450
+2.6 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
9,708,653
-0.7 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
211,165
-1.1 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
16,373
+3.2 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,150
+0.7 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.37715692
-0.1 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
28,566
+1.8 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
23,335
+0.8 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,064
+0.5 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,129,027
+0.6 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
28,069
+1.9 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
2,588,215
-0.2 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
571,614
-0.2 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
32,863
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
32,909
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت SAND
مقدار SAND
مقدار کل
0