همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
24,499.9
+2.2 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,984.81
+4.6 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
144.33
+2.6 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
64.814
+4.9 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.560418
+5.5 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
9.1578
-2 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
328.037
+1.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
9.4717
+0.8 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.38102
+2 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.07312
+3 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00001263
+1.5 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
1.3362
+2 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
1.0706
+1.7 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.069904
+0 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
46.216
+7.1 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
1.0086
+9.7 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
110.7
-0.7 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
29.458
+1.5 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
1.0186
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
749,600,394
+2.2 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
60,724,046
+4.6 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
4,414,570
+2.6 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
1,979,979
+4.9 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
17,147
+5.5 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
280,079
-2 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
10,037,563
+1.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
289,716
+0.8 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
11,656
+2 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
2,236
+3 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0.38608366
+1.5 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
40,848
+2 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
32,750
+1.7 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
2,138
+0 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
1,414,008
+7.1 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
30,871
+9.7 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
3,386,645
-0.7 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
900,964
+1.5 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
31,162
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
30,593
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت TRX
مقدار TRX
مقدار کل
0