همه
تومان
تتر
بازارقیمت واحدتغییرات 24
باکوینا
BTC-USDT
BTC/USDT
30,304.6
-1.2 %
باکوینا
ETH-USDT
ETH/USDT
1,861.18
-1.1 %
باکوینا
BCH-USDT
BCH/USDT
232.57
-1.1 %
باکوینا
LTC-USDT
LTC/USDT
85.423
-3.9 %
باکوینا
ADA-USDT
ADA/USDT
0.273959
-3.4 %
باکوینا
LINK-USDT
LINK/USDT
5.9984
-3.6 %
باکوینا
BNB-USDT
BNB/USDT
233.283
-2.4 %
باکوینا
DOT-USDT
DOT/USDT
5.0106
-2.4 %
باکوینا
XRP-USDT
XRP/USDT
0.47356
-1.9 %
باکوینا
DOGE-USDT
DOGE/USDT
0.06427
-1.7 %
باکوینا
SHIB-USDT
SHIB/USDT
0.00000733
-4 %
باکوینا
SAND-USDT
SAND/USDT
0.41043
-4.4 %
باکوینا
MANA-USDT
MANA/USDT
0.36945
-4.9 %
باکوینا
TRX-USDT
TRX/USDT
0.074379
-0.6 %
باکوینا
SOL-USDT
SOL/USDT
16.196
-2.6 %
باکوینا
MATIC-USDT
MATIC/USDT
0.6308
-5.5 %
باکوینا
AAVE-USDT
AAVE/USDT
61.143
-5 %
باکوینا
AVAX-USDT
AVAX/USDT
12.791
-4.4 %
باکوینا
DAI-USDT
DAI/USDT
0.99960015
+0 %
باکوینا
BTC-IRT
BTC/IRT
0
-1.2 %
باکوینا
ETH-IRT
ETH/IRT
0
-1.1 %
باکوینا
BCH-IRT
BCH/IRT
0
-1.1 %
باکوینا
LTC-IRT
LTC/IRT
0
-3.9 %
باکوینا
ADA-IRT
ADA/IRT
0
-3.4 %
باکوینا
LINK-IRT
LINK/IRT
0
-3.6 %
باکوینا
BNB-IRT
BNB/IRT
0
-2.4 %
باکوینا
DOT-IRT
DOT/IRT
250,881
-2.4 %
باکوینا
XRP-IRT
XRP/IRT
0
-1.9 %
باکوینا
DOGE-IRT
DOGE/IRT
0
-1.7 %
باکوینا
SHIB-IRT
SHIB/IRT
0
-4 %
باکوینا
SAND-IRT
SAND/IRT
20,550
-4.4 %
باکوینا
MANA-IRT
MANA/IRT
0
-4.9 %
باکوینا
TRX-IRT
TRX/IRT
0
-0.6 %
باکوینا
SOL-IRT
SOL/IRT
0
-2.6 %
باکوینا
MATIC-IRT
MATIC/IRT
0
-5.5 %
باکوینا
AAVE-IRT
AAVE/IRT
0
-5 %
باکوینا
AVAX-IRT
AVAX/IRT
0
-4.4 %
باکوینا
DAI-IRT
DAI/IRT
50,504
+0 %
باکوینا
USDT-IRT
USDT/IRT
50,524
+0 %
قیمتمقدارزمان
/
باکوینا
USDT 0
0
بالاترین قیمت
0
پایین ترین قیمت
0
حجم معامله ها
0
قیمت جهانی
0
سـفارش مـحدود
سـفارش بازار
استاپ محدود
استاپ بازار
قیمتمقدارزمان
قیمت USDT
مقدار USDT
مقدار کل
0